Úvodní informace
Správa bytového domu
   Vznik společenství vlastníků
Dokumenty ke stažení
Reference
Kontakty
Internet

  

Vznik společenství vlastníků

Komplexní nabídka zpracování dokumentů potřebných ke vzniku společenství vlastníků a organizace prvního shromáždění vlastníků s notářským zápisem a jeho vložení do rejstříku společenství vlastníků vedený Krajským soudem.

Nabízíme komplexní zorganizování informativní schůzky vlastníků s předložení zákonem stanovených materiálů potřebných pro registraci v „rejstříku společenství vlastníků“ (dále jen rejstřík);

zpracování návrhu dokumentů potřebných k registraci v rejstříku:

  • návrh programu shromáždění
  • návrh pozvánky
  • návrh stanov společenství vlastníků
  • prezenční seznam s vyznačením vlastnických podílů
  • hlasovací lístky ke schválení usnesení
  • návrh usnesení
  • čestné prohlášení členů výboru.

Dále organizujeme první shromáždění vlastníků bytového domu se stanoveným programem za účasti notáře se zpravováním schválených dokladů včetně návrhu na zápis do rejstříku a jejich vklad.

Cena komplexního zpracování finálního dokumentu „Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku“ včetně notářského zápisu, stanov společenství, je dohodou. Platba proběhne až po vkladu „Návrhu do obchodního rejstříku“ vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte. Rádi se Vám budeme věnovat.