Úvodní informace
Správa bytového domu
Prohlášení vlastníka
Vznik společenství vlastníků
Dokumenty ke stažení
Reference
Kontakty
  

Komplexní nabídka zpracování Prohlášení vlastníka bytového domu

Nabízíme komplexní zpracování „Prohlášení vlastníka“ bytových domů v Hradci Králové, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., vkladem do katastru nemovitostí.

Prohlášení vlastníka zpracujeme dle výše uvedeného zákona ve struktuře:

  • popis budovy a pozemku
  • vymezení jednotek v budově
  • určení společných částí budovy a její domovní vybavení
  • úprava práv k pozemku
  • práva a závazky k budově a pozemku včetně spol. částí domu
  • popis jednotlivých jednotek a jejich umístění v budově
  • hospodaření domu
  • pravidla pro správu společných částí domu
  • přílohy
  • závěr

Zajistíme bezkonfliktní zápis „Prohlášení vlastníka“ na katastru nemovitostí v Hradci Králové včetně návrhu na vklad. Termín předložení čistopisu dokumentu „Prohlášení vlastníka“ do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo. Veškeré úkony naše kancelář provede řádně na profesionální úrovni podle příkazů zadavatele a litery smlouvy, průběžně zástupce objednatele informujeme o stavu věcí. Profesně se zavazujeme zachovat obchodní tajemství o skutečnostech a informacích, které se v souvislosti s přípravou „Prohlášení vlastníka“ dozvíme.

Cena komplexního zpracování finálního dokumentu „Prohlášení vlastníka“ včetně veškeré výkresové, podkladové dokumentace je dohodou. Platba proběhne až po vkladu „Prohlášení do katastru nemovitostí vedených Katastrálním úřadem v Hradci Králové.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte. Rádi se Vám budeme věnovat.